Logo
Dikkat ve Zeka Oyunları

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dikkat ve Zeka Oyunları

Daha başarılı ve topluma katkı getirecek bireyler yetiştirmek için eğitime mümkün olduğunca erken başlanması ve çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmekte yardımcı olunması gerekmektedir.
Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi çocuklarımızın günümüzde karşılaştıkları sorunlara doğru yanıtlar vermek gerekiyor.
Dikkat  ve İnsan
İnsanın sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi de çevrede gözlemlediği olaylardan ya da çevreden aldığı uyarıcılardan çok az bir kısmın algılaması ve zihnine yerleştirmesidir. 
Dikkat ve öğrenme 
Alınan uyarıcıların yalnızca bir kısmının zihne yerleştirmesi seçici algı olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli araç gereçler ve materyaller öğrencilerin dikkatinin çekilmesi bakımında son derece önemlidir. 
Bunun yanı sıra öğretim etkinliklerine dönük çeşitli materyallerin kullanımı öğrencilerin verilmek istenen mesaja odaklanmasını sağlayabileceği gibi dikkati canlı tutmalarına da yardımcı olmaktadır. 

ÖRNEK: YUP Dikkat Yoğunlaştırma ve Zeka Geliştirme Oyunları
C. Hayati Önel tarafından kurulan ÖNEL Yayıncılık olarak oyunla eğitim setlerimiz YUP(Yap-Uygula-Pekiştir) 2 ile 13 yaş arası çocuklarımızı etkin kılan, kavrama, algılama ve dikkat geliştirmeyi sağlayan yayınlardan oluşuyor.
Çocuklarımızın oynayarak dikkat yoğunlaştırma zorluklarını aşmalarına yardımcı olan YUP Eğitim Sistemi 50’yi aşkın ülkede ve 19 dilde kullanılmaktadır. Alman Westermann yayınevi lisanslı ürünümüz bazı kurumlar tarafından IQ testi olarak kullanılan bir yöntem.
 miniYUP Kontrol Kutusu
140YUP sistemi her zaman bir kontrol kutusundan ve birçok alıştırma kitapçığından oluşur. YUP’un amacı ise en önemli çocuksal gelişim yeteneklerini güçlendirmek ve teşvik etmektir

Görsel algılama - gözlemleme, karşılaştırma, tanıma, görsel ayrım, formlar, renkler ve büyüklükler
Konsantrasyon – Dikkatin alıştırmalara odaklanması, hatırlama yeteneği, konsantrasyon gücünün geliştirilmesi
Eleştirel Düşünme – birleştirme, bağlama, sıralamayı tanıma, sınıflandırma kombine etme, oryantasyon, mantıksal düşünce, mekansal düşünce gücü
Dil ve genel kültürün geliştirilmesi – Kullanılan güncel eşyaların, cihazların, uğraşlar, hayvanlar ve çevrenin tanımlanması  
  
YUP Dikkat Yoğunlaştırma ve Zekâ Geliştirme setleri Dikkat Oyunları, Zekâ Oyunları, Konsantrasyon Oyunları, Etkinlik Çalışması, Düşünme Oyunları, Mantık Oyunları, Ev Etkinlikleri, Ve Oynayarak Öğrenmeyi bir arada sunar.

Sistemin özellikleri:
 • Oynayarak öğrenme 
 • Oyunu ve öğrenmeyi mantıklı bir şekilde birleştirme
 • Kolay anlaşılır olma
 • Sistemli çalışmayı öğrenmek ve geliştirmek
 • Sürprizlere açık olma
 • Yaratıcılığı destek ve teşvik
 • Öğrenme istekliliği yaratma
 • Bireysel çalışmayı teşvik etme
 • Kendi başarısını ölçebilme
 •  Kendi kendini sınama ve deneme

140

bambinoYUP Kontrol Kutusu
Sistemin kazanımları;
 • El, göz ve beyin koordinasyonu sağlama
 • Kavrama, algılama ve gözleme yeteneklerini geliştirme
 • Hassas hareket yeteneğinin güçlendirilmesi
 • Yaratılıcığa destek ve teşvik
 • Konsantrasyon geliştirilmesi
 • Bilimsel kurallarla sistematik bir şekilde eğitir
 • Görsel algılamanın iyileştirilmesi
 • Özgüven duygusunu güçlendirme
 • Sorumluluk duygusunu güçlendirme
 • Otokontrol sistemiyle kendi başarısını ölçebilme
 • Kendi aklını kullanarak doğru ve yanlışı ayırabilme ve sabırlı olabilme
 • Bireysel çalışmayı teşvik etme
 • Düşündürerek öğretme

YUP ile Oynuyorum Öğreniyorum

YUP  ile Oynuyorum Öğreniyorum

Daha başarılı ve topluma katkı getirecek bireyler yetiştirmek için eğitime mümkün olduğunca erken başlanması ve çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmekte yardımcı olunması gerekmektedir.

Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi çocuklarımızın günümüzde karşılaştıkları sorunlara doğru yanıtlar vermek gerekiyor.

C. Hayati Önel tarafından kurulan ÖNEL Yayıncılık olarak oyunla eğitim setlerimiz YUP(Yap-Uygula-Pekiştir) 2 ile 13 yaş arası çocuklarımızı etkin kılan, kavrama, algılama ve dikkat geliştirmeyi sağlayan yayınlardan oluşuyor.

Çocuklarımızın oynayarak dikkat yoğunlaştırma zorluklarını aşmalarına yardımcı olan YUP Eğitim Sistemi 50'yi aşkın ülkede ve 19 dilde kullanılmaktadır. Alman Westermann yayınevi lisanslı ürünümüz bazı kurumlar tarafından IQ testi olarak kullanılan bir yöntem.

 miniYUP Kontrol Kutusu

140YUP sistemi her zaman bir kontrol kutusundan ve birçok alıştırma kitapçığından oluşur. YUP'un amacı ise en önemli çocuksal gelişim yeteneklerini güçlendirmek ve teşvik etmektir


Görsel algılama - gözlemleme, karşılaştırma, tanıma, görsel ayrım, formlar, renkler ve büyüklükler

Konsantrasyon – Dikkatin alıştırmalara odaklanması, hatırlama yeteneği, konsantrasyon gücünün geliştirilmesi

Eleştirel Düşünme – birleştirme, bağlama, sıralamayı tanıma, sınıflandırma kombine etme, oryantasyon, mantıksal düşünce, mekansal düşünce gücü

Dil ve genel kültürün geliştirilmesi – Kullanılan güncel eşyaların, cihazların, uğraşlar, hayvanlar ve çevrenin tanımlanması

YUP Dikkat Yoğunlaştırma ve Zekâ Geliştirme setleri Dikkat Oyunları, Zekâ Oyunları, Konsantrasyon Oyunları, Etkinlik Çalışması, Düşünme Oyunları, Mantık Oyunları, Ev Etkinlikleri, Ve Oynayarak Öğrenmeyi bir arada sunar.

İstiklal Cad. Bekar Sk. No. 7/1 - 80080 Beyoğlu-İSTANBUL Tel :+90 212 252 74 16 - Fax +90 212 252 74 17